Rozmiar: 100349 bajtów
Rozmiar: 862 bajtów Rozmiar: 700 bajtów Rozmiar: 877 bajtów
Rozmiar: 694 bajtów
Człowiek - najlepsza inwestycja!

Rozwój kadr regionalnej turystyki

Bezpłatny kurs:

:: Kelner-barman ::

2 edycje: I edycja - marzec/kwiecień 2011; II edycja - wrzesień/październik 2011

Wyniki rekrutacji

Dodano: 9.09.2011

Informujemy, że zakończona została rekrutacja na kurs "Zawodowy ratownik WOPR" (KPP + ZRWP) oraz na kurs "Kelner-barman".

Zajęcia kursu "Kelner-barman" rozpoczynamy w piątek o godz. 16.30 w Koszalinie
w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika
przy ul. Andersa 30 w sali nr 9.

Wyniki rekrutacji "Kelner-barman" II edycja:
Lista osób zakwalifikowanych:   KB2/04   KB2/07   KB2/08   KB2/10   KB2/11   KB2/12   KB2/14   KB2/01   KB2/02   KB2/05   KB2/06   KB2/09   KB2/13  
Lista rezerwowa: -  
Osoby niezakwalifikowane: KB2/03Dodatkowa rekrutacja na kurs "KELNER-BARMAN" do 8 września!

Dodano: 5.09.2011

Dodatkowa rekrutacja na kurs "Kelner-barman" potrwa od 6 do 8 września br. lub do momentu skompletowania grupy szkoleniowej (16 osób).Rekrutacja na kurs
"Kelner-barman" - II edycja

Dodano: 08.08.2011


TERMIN REKRUTACJI:
   09 sierpnia - 5 września 2011 roku


HARMONOGRAM KURSU:
Zajęcia obejmują łącznie 60 godz. szkoleniowych i odbędą się w dniach:
   – 9 – 11 września 2011r. (w Koszalinie)
   – 16 – 18 września 2011r. (w Koszalinie)
   – 30 września - 2 października 2011r. (szkolenie wyjazdowe w wybranym ośrodku szkoleniowym z zakwaterowaniem i wyżywieniem)

Zajęcia odbywać się będą w godzinach:
  16:30 - 20:00 piątek;   9:00 - 16:00 sobota;   9:00-16:00 niedziela.

LICZBA UCZESTNIKóW: 16 osób

W zakresie kursu „Kelner-barman” przeprowadzone zostaną 60-godzinne warsztaty kształcące umiejętności niezbędne w zawodzie kelnera i barmana, takie jak: przygotowanie sali, obsługę konsumenta, zarządzanie barem, znajomość systemów rozliczeń kelnerskich i barmańskich czy różnorodnych technik mieszania napojów. Podczas trzeciego weekendu odbędą się zajęcia wyjazdowe, zorganizowane w ośrodku turystyczno-konferencyjnym na terenie woj. zachodniopomorskiego.
Kurs zakończy się Egzaminem Kwalifikacji Zawodowych potwierdzonym odpowiednim zaświadczeniem.

Udział w kursie "Kelner-barman"" jest bezpłatny, gdyż jest on realizowany w ramach projektu "Rozwój kadr regionalnej turystyki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

Zakwalifikowani uczestnicy mogą liczyć również na zwrot kosztów dojazdu.

UCZESTNICY:
O uczestnictwo w Projekcie może się ubiegać osoba, która:
   – ukończyła 18 lat,
   – zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
   – jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
   – nie prowadzi działalności gospodarczej (w tym również: nie posiada zawieszonej działalności gospodarczej),
   – z własnej woli deklaruje chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
   – złożyła wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe, zgodnie z § 4 Regulaminu.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:
Dokumentacja zgłoszeniowa zawiera:
   1. poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy , zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   2. zaświadczenie o zatrudnieniu  opatrzone datą, pieczęcią pracodawcy i podpisem osoby upoważnionej do wystawienia takiego zaświadczenia w imieniu pracodawcy,
   3. kserokopię dowodu osobistego opatrzoną klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem właściciela.
Szczegółowe wytyczne dot. rekrutacji zawarte są w Regulaminie udziału w projekcie.

Szczegółowy regulamin rekrutacji, Formularz Zgłoszeniowy oraz druk Zaświadczenia o Zatrudnieniu dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ: Kompletną dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu) do dnia 5 wrzesnia 2011 roku (poniedziałek) do godz. 16:30

BIURO PROJEKTU:
"Rozwój kadr regionalnej turystyki"
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
ul. Piłsudskiego 6
75-511 Koszalin

tel./fax: 94 342 27 70 wew. 5
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w I edycji kursu "Kelner-barman"

Dodano: 23.03.2011

Informujemy, że została zakończona rekrutacja do I edycję kursu "Kelner-barman".
W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej do udziału w kursie zostały zakwalifikowane osoby posiadające następujące numery zgłoszeniowe:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Lista rezerwowa:

Zgłoszenia niezakwalifikowane:

K-B1/02

K-B1/21

K-B1/01

K-B1/05

K-B1/22

K-B1/09

K-B1/12

K-B1/25

K-B1/06

K-B1/13

K-B1/23

K-B1/15

K-B1/14

K-B1/24

K-B1/16

K-B1/08

K-B1/17

K-B1/18

K-B1/20

K-B1/03

K-B1/04

K-B1/07

K-B1/10

K-B1/11

K-B1/19

Zajęcia rozpoczynają się w piątek 25 marca br. o godz. 16:30 w Koszalinie, w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Andersa 30. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Do pobrania: >>> Program kursu "Kelner-barman" I edycja >>>

Osoby z listy rezerwowej i niezakwalifikowane serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się na kolejną edycję kursu.Rekrutacja na kurs KELNER-BARMAN - 1 edycja 2011 r.

Dodano: 08.02.2011

W zakresie kursu „Kelner-barman” przeprowadzone zostaną 60-godzinne warsztaty kształcące umiejętności niezbędne w zawodzie kelnera i barmana, takie jak: przygotowanie sali, obsługę konsumenta, zarządzanie barem, znajomość systemów rozliczeń kelnerskich i barmańskich czy różnorodnych technik mieszania napojów. Podczas trzeciego weekendu odbędą się zajęcia wyjazdowe, zorganizowane w ośrodku turystyczno-konferencyjnym na terenie woj. zachodniopomorskiego.
Kurs zakończy się Egzaminem Kwalifikacji Zawodowych potwierdzonym odpowiednim zaświadczeniem.

HARMONOGRAM KURSU:
Zajęcia obejmują łącznie 60 godz. szkoleniowych i odbędą się w dniach:
   – 25 – 27 marca 2011r. (w Koszalinie)
   – 01 – 03 kwietnia 2011r. (w Koszalinie)
   – 15 – 17 kwietnia 2011r. (szkolenie wyjazdowe w wybranym ośrodku szkoleniowym z zakwaterowaniem i wyżywieniem)

w godzinach:
  16:30 - 20:00 piątek;   9:00 - 16:00 sobota;   9:00-16:00 niedziela.

LICZBA UCZESTNIKóW: 15 osób

TERMIN REKRUTACJI:
   08 luty - 11 marca 2011 roku


Udział w kursie "Kelner-barman"" jest bezpłatny, gdyż jest on realizowany w ramach projektu "Rozwój kadr regionalnej turystyki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

Zakwalifikowani uczestnicy mogą liczyć również na zwrot kosztów dojazdu.

UCZESTNICY:
O uczestnictwo w Projekcie może się ubiegać osoba, która:
   – ukończyła 18 lat,
   – zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
   – jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
   – nie prowadzi działalności gospodarczej (w tym również: nie posiada zawieszonej działalności gospodarczej),
   – z własnej woli deklaruje chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
   – złożyła wszystkie wymagane dokumenty zgłoszeniowe, zgodnie z § 4 Regulaminu.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:
Dokumentacja zgłoszeniowa zawiera:
   – poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy , zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   – zaświadczenie o zatrudnieniu  opatrzone datą, pieczęcią pracodawcy i podpisem osoby upoważnionej do wystawienia takiego zaświadczenia w imieniu pracodawcy,
   – kserokopię dowodu osobistego opatrzoną klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” oraz datą i czytelnym podpisem właściciela.
Szczegółowe wytyczne dot. rekrutacji zawarte są w Regulaminie udziału w projekcie.

Szczegółowy regulamin rekrutacji i formularze dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTACJI ZGŁOSZENIOWEJ: Kompletną dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu) do dnia 11 marca 2011 roku (piątek) do godz. 16:30

BIURO PROJEKTU:
"Rozwój kadr regionalnej turystyki"
Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców
ul. Piłsudskiego 6
75-511 Koszalin

tel./fax: 94 342 27 70 wew. 5
Człowiek - najlepsza inwestycja

www.efs.gov.pl

Rozmiar: 709 bajtów
Rozmiar: 879 bajtów Rozmiar: 708 bajtów Rozmiar: 832 bajtów

(c) ZKiP 2010